Palvelusopimus päivitetty 8.3.2023

Lue sopimus huolellisesti läpi niin, että varmasti ymmärrät kaikki tässä palvelusopimuksessa käsitellyt oikeudet ja rajoitukset koskien AutoDr Oy:n, jäljempänä Tuottaja, tuottamia diagnoosipalveluja. 

Palvelusopimuksessa on kaksi (2) osaa: 1) Diagnoosipalvelu ja sen ehdot, sekä 2) Yleiset ehdot.

Sinun, asiakkaan, sopimuksesi: HYVÄKSYT PALVELUSOPIMUKSEN EHDOT KÄYTTÄMÄLLÄ TUOTTAJAN TÄSSÄ PALVELUSOPIMUKSESSA TOIMITTAMIA PALVELUJA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TUOTTAJAN ITSEPALVELUVIKATESTAUSLAITETTA. Jos et halua hyväksyä ehtoja, älä tee mitään yllä esitetystä. 

1. Diagnoosipalvelu

Diagnoosipalvelu on maksullinen palvelu, jossa luetaan ajoneuvon OBD-järjestelmästä vikamuisteja ja tarvittaessa tyhjennetään niitä.

Diagnoositasoja on kaksi: EU-direktiivin (98/69/EC) mukainen EOBD-testi, joka pääsääntöisesti voidaan tehdä 1.1.2002 (bensiini) ja 1.1.2004 (diesel) jälkeen valmistettuihin autoihin ja jossa luetaan ajoneuvon päästöihin vaikuttavien komponenttien ja ohjainlaitteiden vikamuistit, sekä järjestelmätesti, jossa luetaan ajoneuvon muiden järjestelmien vikamuistit. Diagnoosiohjelmiston tuki muille järjestelmille riippuu testattavasta ajoneuvosta ja mm. sen varustelusta.     

Diagnoosiohjelmiston sisältämät tiedot perustuvat mahdollisimman pitkälle autonvalmistajilta saatuihin tietoihin. Tuottaja ei takaa, että ohjelmisto tai tiedot ovat oikeita tai täydellisiä. Tuottaja ei ole vastuussa vikamuistin tyhjennyksen, virheellisen ohjelmiston tai tietojen aiheuttamista vahingoista. Vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa asiakkaan palvelusta maksamaan hintaan. Tällä vastuuvapautuksella ei korvata vahinkoja, jotka asiakas on aiheuttanut tahallaan tai törkeän huolimattomuutensa kautta.  

Diagnoosiohjelmisto säätyy automaattisesti valitulle ajoneuvolle. Näin varmistetaan, että asiakas saa käyttöönsä ajoneuvolleen parhaiten sopivan diagnostiikan. Ajoneuvon teknisinä tietoina käytetään asiakkaalta saatuja tietoja. Palvelun suorituksen aikana diagnoosiohjelmisto voi kysyä tarkentavia ajoneuvotietoja palvelun käyttäjältä. Tuottaja ei vastaa annettujen ajoneuvotietojen oikeellisuudesta.

Diagnoosi on suoritettu onnistuneesti, mikäli diagnoosiohjelmisto saa yhteyden johonkin ajoneuvon ohjainlaitteeseen ja vikamuisti pystytään lukemaan. Huomaa, että myös ns. puhdas tulos tulkitaan onnistuneeksi diagnoosiksi. Muussa tapauksessa diagnoosia ei katsota suoritetuksi ja palvelusta ei veloiteta maksua.

Välikaapeleiden ja adapterien käyttöä ei suositella ja niiden käyttö on asiakkaan vastuulla.

Palvelussa käytettyjä ajoneuvotietoja ja ajoneuvosta luettuja tietoja tallennetaan ja niitä käytetään mm. palvelujen kehittämiseksi sekä tutkimuksiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Nämä tiedot ovat vapaasti AutoDr Oy:n käytettävissä. 


2. Yleiset ehdot

Asiakkaan palveluun tuoma ajoneuvo oletetaan asiakkaan omaksi ajoneuvoksi ja asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeus teettää ajoneuvolle tässä palvelusopimuksessa mainittuja palveluja.

Palvelua käytetetään itsepalvelukioskin tai Ticatoo -sovelluksen avulla. Palvelusta tehdään maksuvaraus ennen palvelun suorittamista. Maksaminen onnistuu yleisimmillä maksukorteilla. Varsinainen veloitus tehdään diagnoosipalvelun jälkeen, missä maksua ei veloiteta suorittamattomasta diagnoosista. Mikäli laitteeseen tai sen toimintaan tulee häiriö maksuvarauksen jälkeen eikä varsinaista veloitusta voida tehdä, peruuntuu maksuvaraus asiakkaalle maksunvälittäjän toimesta.

Asiakas ymmärtää, että vikakoodien nollaus ei ole vian korjaus ja nollaus voi haitata ajoneuvon myöhempää korjausta sekä vaikuttaa auton toimintaan. Asiakas ottaa vastuun vikakoodien nollauksesta.

Palvelussa pyydettyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin palvelussa mainittuun tarkoitukseen.

EMME OLE VASTUUSSA ODOTTAMATTOMISTA, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA LUKUUN OTTAMATTA LAINSÄÄDÄNNÖN ASETTAMIA VELVOITTEITA

EMME OLE VASTUUSSA SEURAAVASTA:  

  1. VÄLILLISET VAHINGOT.  

  2. VAHINGOT TAI TAPPIOT, JOTKA OVAT SYNTYNEET VOITON SAAMATTA JÄÄMISESTÄ, TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI TIETOTURVAONGELMISTA.

  3. EPÄSUORAT VAHINGOT.


AutoDr Oy